Detachering via Blinct

De match voor de maatschappelijke ondernemer

Veel werkgevers staan in de basis positief tegenover het aannemen van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar soms hebben ze twijfels, bijvoorbeeld over wat er allemaal bij komt kijken als je zo’n jongere aan het werk zet en of zij de begeleiding en de risico’s wel aankunnen. Om dergelijke twijfels en zorgen weg te nemen is Blinct in het leven geroepen. Blinct is een zakelijke arbeidsbemiddelaar in een sociaal jasje: een sociale-maatschappelijke aanpak gaan hand in hand met de commerciële doelstellingen van bedrijven en organisaties.

Ook een jongere met een afstand tot de arbeidsmarkt kan zich ontwikkelen tot een werknemer die volledig in dienst staat van de gevraagde doelstellingen. Dat gaat allemaal niet vanzelf, maar door vakkundige en betrokken begeleiding van zowel werknemers als werkgevers, is Blinct ook in staat hiertoe de juiste voorwaarden te scheppen.

Blinct neemt de risico’s van het werkgeverschap volledig voor zijn rekening. Eveneens neemt Blinct de administratieve lasten over en zijn werkgevers verzekerd van deskundige begeleiding. Omdat de lijntjes bij ATC Match kort zijn, is de kwaliteit van de ondersteuning bovengemiddeld hoog.

Voor verdere informatie kijk op www.blinct.nl of neem contact met ons op via 033-2542999.