Jobcoaching en re-integratie

Passend werk vinden is een uitdaging.  Een betaalde baan behouden helemaal. Daartoe biedt ATC Match persoonlijke ondersteuning op de werkplek en tijdens de weg er naar toe. De ervaring leert dat begeleiding op de werkplek de kans op succes verhoogt.

De jobcoach gaat met de jongere op zoek naar de juiste match. Door middel van arbeidstraining op stages of proefperiodes bij bedrijven, wordt het pad naar een betaalde baan bewandeld. Samen wordt een ontwikkelingsplan gemaakt en worden mogelijkheden en beperkingen inzichtelijk gemaakt. Ook wordt gewerkt aan werknemers- en sociale vaardigheden. Dit alles om de zelfstandigheid van de jongere te bevorderen en de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

Tijdens de inwerkperiode ondersteunt de jobcoach de jongere (werknemer) en werkgever. De jobcoach maakt de werknemer wegwijs binnen het nieuwe bedrijf en collega’s wordt geleerd hoe om te gaan met een medewerker met een jobcoach. Na het inwerken zorgt de jobcoach voor continue begeleiding.

De jobcoach:

 • smIMG_3770maakt een persoonlijk ontwikkelingsplan voor de deelnemer
 • gaat op zoek naar de juiste match
 • traint werknemers- en sociale vaardigheden op de werkvloer
 • maakt de mogelijkheden en beperkingen van de deelnemer inzichtelijk
 • is op de eerste werkdag aanwezig
 • adviseert directe collega’s over de deelnemer en over jobcoaching
 • zorgt voor structuur in werkzaamheden en omstandigheden
 • motiveert en stimuleert de deelnemer bij problemen en tegenslagen
 • vergroot de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de deelnemer
 • evalueert de voortgang en zet een actieplan uit
 • is altijd goed bereikbaar voor alle partijen

Doelgroep & expertise


ATC Match is ontstaan vanuit het speciaal onderwijs, Cluster IV, waardoor de coaches een jarenlange ervaring hebben met de kenmerken van deze doelgroep.

Doordat onze begeleiders per doelgroep gespecialiseerd zijn, kunnen we goed maatwerk bieden.

ATC Match richt zich van oudsher (en nog steeds) op het re-integreren en jobcoachen van genoemde doelgroep naar de arbeidsmarkt.

We hebben grote kennis van onderwijs en arbeidsmarkt, zodat het doel blijft om de deelnemers richting school en/of (beschermde) arbeid te begeleiden.

Wij bieden begeleiding waarbij de coach/begeleider (indien gewenst) meerdere keren per week contact heeft met de deelnemer. Zo min mogelijk, maar daar waar nodig!

Wij gaan uit van de mogelijkheden van de deelnemer en niet de beperkingen.

De coach/begeleider voert een regiefunctie. Zo is er aandacht voor het gehele netwerk rondom de deelnemer. Eén deelnemer , één plan, één organisatie en dus één aanspreekpunt.

De organisatie is relatief klein, waardoor er korte lijnen zijn en er snel geschakeld kan worden.

ATC Match is er voor deelnemers:

 • die extra begeleiding nodig hebben bij het behouden en/of vinden van een baan
 • die extra ondersteuning nodig hebben bij het sociaal en gedragsmatig functioneren
 • met psychiatrische problematiek of een stoornis in het autistisch spectrum
 • met beperkte leermogelijkheden

Ik heb interesse, bel mij terug