Onderwijs begeleiding

Door de invoering van Passend Onderwijs komt het in toenemende mate voor dat een school te maken krijgt met leerlingen die meer aandacht vragen dan verantwoord is voor de school. Soms ontbreekt de expertise om deze jongeren te begeleiden en soms is er gewoonweg onvoldoende tijd. Het gevolg is uitval uit de lessen en sociale uitval. Of het lukt de school niet om een geschikte stageplaats te vinden voor zo’n leerling. ATC Match kan de school ondersteunen met een coachtraject op maat en/of stagebegeleiding. Door ons uitgebreide netwerk vinden wij (vrijwel) altijd binnen afzienbare tijd een geschikte stageplaats. Ook hebben wij een eigen werkplaats voor wie de stap naar een stage in een bedrijf nog te groot is.