Jobcoaching

Passend werk vinden is een uitdaging.  Een betaalde baan behouden helemaal. Daartoe biedt ATC Match persoonlijke ondersteuning op de werkplek en tijdens de weg er naar toe. De ervaring leert dat begeleiding op de werkplek de kans op succes verhoogt.

De jobcoach gaat met de jongere op zoek naar de juiste match. Door middel van arbeidstraining op stages of proefperiodes bij bedrijven, wordt het pad naar een betaalde baan bewandeld. Samen wordt een ontwikkelingsplan gemaakt en worden mogelijkheden en beperkingen inzichtelijk gemaakt. Ook wordt gewerkt aan werknemers- en sociale vaardigheden. Dit alles om de zelfstandigheid van de jongere te bevorderen en de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

Tijdens de inwerkperiode ondersteunt de jobcoach de jongere (werknemer) en werkgever. De jobcoach maakt de werknemer wegwijs binnen het nieuwe bedrijf en collega’s wordt geleerd hoe om te gaan met een medewerker met een jobcoach. Na het inwerken zorgt de jobcoach voor continue begeleiding.

De jobcoach:

 • maakt een persoonlijk ontwikkelingsplan voor de deelnemer
 • gaat op zoek naar de juiste match
 • traint werknemers- en sociale vaardigheden op de werkvloer
 • maakt de mogelijkheden en beperkingen van de deelnemer inzichtelijk
 • is op de eerste werkdag aanwezig
 • adviseert directe collega’s over de deelnemer en over jobcoaching
 • zorgt voor structuur in werkzaamheden en omstandigheden
 • motiveert en stimuleert de deelnemer bij problemen en tegenslagen
 • vergroot de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de deelnemer
 • evalueert de voortgang en zet een actieplan uit
 • is altijd goed bereikbaar voor alle partijen