Zorg

Het klinkt logisch dat alle randvoorwaarden in de leefomgeving op orde moeten zijn, om überhaupt aan het werk of een opleiding te kunnen starten. Echter daar kan wel eens iets mis gaan. De coaches van ATC Match werken samen met de deelnemers aan het scheppen van de juiste voorwaarden, zodat (weer) gewerkt kan worden aan de toekomst!

ATC Match biedt in de gehele regio verschillende begeleidingsvormen aan deelnemers met gedrags- of psychiatrische problematieken. We kunnen alle leeftijden bedienen, maar zijn gespecialiseerd in de doelgroep 16 tot 27 jaar.

De intensieve individuele begeleiding en ondersteuning bestaat bijvoorbeeld uit;
• aanbrengen van dagstructuur
• doorbreken van sociale isolement
• werken aan zelfredzaamheid en zelfstandigheid
• emotie regulatie
• aanleren sociale vaardigheden
• maken van een stappenplan t.a.v. de (professionele) toekomst.
De begeleiding vindt plaats bij de deelnemer thuis, op school of werk of elders waar de ondersteuning gewenst is.

Begeleiding jongeren in de onderwijssituatie
Praktische begeleiding t.a.v.:
• hulp bij individuele en vrije situaties op school
• begeleiding bij het reizen (vb. van huis naar …)
• begeleiding bij sociale interacties
• gespreksvoering t.a.v. terugdringen verzuim

Wat maakt ons bijzonder?

• ATC Match is ontstaan vanuit het speciaal onderwijs, Cluster IV, waardoor de coaches een jarenlange ervaring hebben met de kenmerken van deze doelgroep.

• Doordat onze begeleiders per doelgroep gespecialiseerd zijn, kunnen we goed maatwerk bieden (denk aan ASS, ADHD, gedrags- en motivatieproblemen).

• ATC Match richt zich van oudsher (en nog steeds) op het re-integreren en jobcoachen van genoemde doelgroep naar de arbeidsmarkt.

• We hebben grote kennis van onderwijs en arbeidsmarkt, zodat het doel blijft om de deelnemers richting school en/of (beschermde) arbeid te begeleiden.

• Wij bieden begeleiding waarbij de coach/begeleider (indien gewenst) meerdere keren per week contact heeft met de deelnemer. Zo min mogelijk, maar daar waar nodig!

• Wij gaan uit van de mogelijkheden van de deelnemer en niet de beperkingen.

• De coach/begeleider voert een regiefunctie. Zo is er aandacht voor het gehele netwerk rondom de deelnemer. Eén deelnemer , één plan, één organisatie en dus één aanspreekpunt.

• De organisatie is klein, waardoor er korte lijnen zijn en er snel geschakeld kan worden.

• Ondersteuning bij het zoeken van een stageplek