Filosofie van ATC Match

Werken is om verschillende redenen belangrijk. Iedereen heeft een plek nodig om zich te kunnen ontwikkelen en gewaardeerd te voelen. ATC Match vindt dan ook dat iedereen ongeacht hun problemen een kans verdient op de arbeidsmarkt. In de begeleiding van de jobcoach staat de deelnemer en zijn wens centraal. De jobcoaches ondersteunen hen op betrokken, professionele en realistische wijze. Op een respectvolle manier werken we samen om hun eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid te vergroten.