Werkwijze van ATC Match

Iedere deelnemer krijgt begeleiding op maat. De begeleidingsvraag verschilt immers ook. De coach inventariseert in een kennismakingsgesprek met de deelnemer de situatie. De begeleidingsvraag wordt in kaart gebracht. Als alle betrokkenen kansen en mogelijkheden zien, maakt de jobcoach van ATC Match een coachingsplan. Daarin staan de doelen en de vormen van begeleiding beschreven.Dat kan bestaan uit wekelijkse gesprekken, inwerken in een nieuwe functie, aanleren van de benodigde vaardigheden, wennen aan een nieuwe werkomgeving en/of het leren omgaan met beperkingen in een werksituatie.

Alle activiteiten zijn erop gericht het werk en het contact van de deelnemer met zijn werkgever en werkomgeving optimaal te laten verlopen om de match te behouden!

Als de deelnemer niet in de organisatie kan blijven werken of nog zoekende is naar een werkplek, krijgt hij of zij actieve ondersteuning bij het vinden hiervan. Gezamenlijk met de deelnemer gaat ATC Match op zoek naar een nieuwe match.